PRODUKTIONSANLÄGGNING I SVERIGE

Ja, vi tillverkar i Sverige!

De flesta företag flyttar idag sina fabriker till utvecklingsländer med ett klart och enkelt syfte: att minska produktionskostnaderna för att erbjuda konkurrenskraftigare priser. På Segre bryr vi oss inte bara om priset!

Vi har bestämt oss för att ha kvar vår produktionsanläggning i Sverige av flera anledningar. Segre tillverkar masker av hög kvalitet och för att göra det arbetar vi med de bästa materialen i världen. De flesta av våra leverantörer finns i den Europeiska Unionen och vi tycker om att vara nära dem för att hantera materialen med största möjliga effektivitet och noggrannhet.

Att upptäcka vilken som helst avvikelse innan produkten lämnar fabriken gör att alla parter spara tid och resurser. För att ha ett effektivt system som upptäcker fel är det grundläggande att kommunikationen mellan kontoren och produktionsanläggningen flyter smidigt. Av denna anledning är våra kontor och vår produktionsanläggning inhysta i byggnader som ligger intill varandra.

Det är mer än 20 år sedan som vi tillverkar våra masker och vi är ett av världens mest banbrytande och nyskapande företag. Vår fabrikspersonal har under lång tid arbetat med att tillverka masker och har samlat på sig erfarenhet som har ett stort värde för oss.

Vi tycker om att ha kontroll. För att uppnå detta är de faktorer som vi just nämnt lösningen: material av kvalitet, effektivitet när det gäller att upptäcka fel och erfaren personal. Allt detta har vi i Sverige och det är vad vi erbjuder dig.

Produktionsanläggning
Produktionsanläggning