Våra masker är utformade för att passa alla ansikten perfekt. Banden som kan anpassas till huvudet och näsklämman möjliggör en hermetisk försegling som gör det nästan omöjligt för gaser och partiklar att tränga igenom masken. De material som används till maskernas insida gör masken bekväm att bära för arbetaren och minskar fuktigheten. Om arbetaren använder skyddsglasögon bidrar detta till att de aldrig blir immiga.

Andningsmaskerna levereras hopvikta och individuellt förpackade i hygieniska plastpåsar. Detta gör att det är enkelt att alltid hålla maskerna rena. Formen på våra masker gör att de är bekväma, att de inte hindrar användaren från att se bra och att de har en perfekt passform.

Hållarna till banden och ventilerna har olika färger för att göra det enkelt att känna igen vilken skyddsnivå masken har. I de tester som gjorts av experter får våra masker bättre resultat än vanliga masker när det gäller andningsmotstånd och filtrering. Detta garanterar att det är enkelt att andas, samt en hög skyddsnivå.

 

Segre P3 V

Premium

Certifierad i kategorin FFP3
Skyddsfaktor 50
Luftfiltrering > 99 %

Rekommenderad användning:
– Kemisk industri
– Virus y bakterier
-Radioaktivt damm
– O.s.v

 

 

 

Segre P2V

Medium

Certifierad i kategorin FFP2
Skyddsfaktor 12
Luftfiltrering > 94 %

Rekommenderad användning:
– Partiklar och rök från svetsning
– Hårda saneringsarbeten
-Lerdamm
– O.s.v

 

 

 

Segre P1 V

Bas

Certifierad i kategorin FFP1
Skyddsfaktor 4
Luftfiltrering > 80 %

Rekommenderad användning:
– Jordbruk
– Kycklinggårdar
– Sanering
– Damm från slipning av trä
– Kvartsdamm
– Kemiska partiklar
– O.s.v

 

EN 149:2001

SEGRES MASKER UPPFYLLER KRAVEN ENLIG DEN EUROPEISKA NORMEN EN 149:2001.

Nedan ger vi dig en förkortad version av normen EN 149:2001

Denna norm som tillämpas för engångsmasker, EN 149:2001, är en europeisk reglering (EN), som har fastställts av experter i hela Europa. Normen anger de gränsvärden som tillämpas för varje kategori (P1, P2 y P3) och vilka metoder som ska användas för att kontrollera maskerna.

Alla masker som har erhållit certifieringen har testats med fasta partiklar och aerosoler. Kraven som normen EN 149:2001 erfordrar blir allt striktare. Därför rekommenderar vi dig att informera dig om det skydd du använder idag är det lämpliga och om det uppfyller normen.

De maskerna som har godkänts under denna norm kan ha olika tillämpningar.

Under en övergångsperiod 2009-2010, kommer normen att komplimenteras med annex vilka anger när man kan återanvända masken. Maskerna kan vara återanvändningsbara (R = återanvändningsbar) eller icke återanvändningsbara (NR = icke återanvändningsbara). Denna information bör vara tryckts på förpackningskartongen, samt på själva maskerna.