Historia och nutid

Segre föds som svar på ett behov: att skydda arbetarna från skadliga partiklar och gaser.

1968 hade Evert SEGERSTEN ett företag som ägnade sig åt omlackering av bilar och han upptäckte att han borde skydda sina anställda. Han började själv tillverka masker genom att klippa ut dem för hand. Förvånansvärt nog var de första maskerna som Evert SEGERSTEN tillverkade mycket lika de masker som företaget tillverkar idag. På detta sätt uppfanns designen ”flat folded”

De anställda var mycket nöjda med den nya tillverkningen och kände sig mycket säkrare. Vid denna tidpunkt upptäckte Evert SEGERSTEN att han kunde saluföra produkten och erbjuda andra industriella företag att köpa dem. För att uppnå detta mål ansträngde vi oss för att förbättra maskernas kvalitet och skaffa oss det nödvändiga certifikatet för att marknadsföra dem.

Vi introducerade ett nytt material i maskerna som tillät oss att uppnå en större filtrering. Tack vare denna förbättring lyckades vi få certifikatet 2A, vilket gav oss möjlighet att marknadsföra produkten. Segre var det andra företaget i världen som skaffade sig detta certifikat.

Trots att produkten var unik i sitt i slag på marknaden, upphörde vi inte att modifiera maskernas design och material för att förbättra dess kvalitet. Närmare bestämt var vi inte nöjda med hur maskerna kändes mot huden.
Dessutom måste maskernas fuktmotstånd förbättras mycket. Lösningen på alla dessa problem fann vi när vi införde ett nytt material som vi fortfarande använder. Detta material gav maskerna större fuktmotstånd och gjorde att de kändes behagliga och mjuka mot huden. Dessutom ville vi förbättra maskens passform till arbetarens ansikte och därför skapade vi en lädermask i vilken man endast behövde byta filtren efter varje arbetspass.
Läderhållarna avlägsnades några år senare för vi hittade bekvämare sätt att anpassa maskerna till ansiktet.

Företaget har alltid varit medvetet om maskernas framgång till stor del beror på den höga kvaliteten på de material som vi använder. Av denna anledning upphörde våra anställda aldrig att resa runt jorden på jakt efter de bästa materialen för att förbättra maskernas kvalitet. Vi upptäckte att elektrostatiska fibrer ger en mycket hög filtrering av partiklar, medan andningsmotståndet är mycket lågt. På detta sätt skapade vi CN SEGRE MASKS. Våra konkurrenter upptäckte snabbt de elektrostatiska fibrernas effektivitet och ändrade sina masker för att införa detta material.
Med införlivandet av elektrostatiska fibrer ökade kvaliteten på våra masker väldigt mycket och vi lyckades skaffa oss certifikatet 2B. Detta certifikat tillät oss att öka vår produktskala och tillverka masker med olika skyddsnivåer.

Företagets forskning för att hitta bättre material och formgivning fortsätter än idag. Vi är medvetna om att kvaliteten på de material som vi använder skiljer våra masker från andra masker. På Segre har vi alltid legat ett steg före, genom att arbeta med fibrer som garanterar maximal filtrering och det minsta andningsmotståndet i världen.

Historia och nutid
Historia och nutid
Historia och nutid
Historia och nutid