Det vanligaste frågorna

 • Du bör dela dammets koncentration (mg/m3) med OEL (Hygieniskt gränsvärde). Siffran som blir resultatet av divisionen bör vara lägre än maskens nominella skyddsfaktor.

  Till exempel:
  Partiklarnas koncentrationsnivå: 20mg/m3
  OEL (Hygieniskt gränsvärde): 2mg/m3
  Övrigt: det finns ingen risk för syrebrist, normal.
  Minsta möjliga skyddsfaktor: 20 / 2 = 10

  För skyddsfaktor 10 är våra Segre P2, Segre P2 V och Segre P2 CV lämpliga eftersom de har skyddsfaktor 12.

 • Ja, alla våra masker skyddar mot bakterier och virus. I vilket fall som helst, beroende på vilken bakterie eller virus det gäller krävs en viss skyddsnivå.

 • Det finns ett datum på den nedre delen av varje enskild förpackning samt på sidan av varje packlår som talar om hur länge masken kan användas. Dessutom ger vi er instruktioner om förvaring.

 • Ventilen fungerar som ett membran av gummi som öppnas när man andas ut och sluts när utandningen avslutats. Utandningsventilen gör att det är lättare att andas och bidrar till att sänka temperaturen inuti masken, vilket minskar kondensationen och ackumuleringen av fuktighet.

 • Ja, du kan ladda ner en pdf fil med information för var och en av våra masker.

 • Ansiktsbehåring kan göra att masken inte anpassar sig perfekt till ansiktet, vilket leder till att filtreringens effektivitet minskar.

 • Ja, vänligen ta kontakt med din lokala distributör. Om du är distributör, vänligen ta kontakt med säljansvarig på SEGRE.

 •  

  NC P2 (V, CV) = Produktnamn
  CE 0194 = plats för inspektion: Inspektion i Storbritannien
  EN 149:2001 = Standar
  FFP1 (2,3) = klassificering

 • D = dolomit. Det är ett frivilligt test inom ramen av norm EN 149:2001 som kallas tilltäppningstest eller dolomittest. Maskerna testas i en atmosfär som har en hög koncentration av dolomitdamm. Efteråt mäter man maskens andningsmotstånd och filtrering. Det viktigaste med detta test är att man försäkrar sig om att masken kan användas under lång tid, med god förmåga att ge skydd, samt med korrekt andningsmotstånd och filtrering.

  Alla Segres masker, förutom dem med kolfilter, uppfyller kraven enligt EN 149:2001 och har testats och är godkända för att tillhöra kategorierna FFP1D, FFP2D och FFP3D. Detta innebär att man lugnt kan använda masken under mer än 8 timmar.

 • Enligt normen EN 149:2001 bör en mask användas i högst 8 timmar, eller under ett arbetspass om det är kortare än 8 timmar. Segre tillverkar masker som är märkta med ”D”, FFP1D, FFP2D och FFP3D, som ger dig skydd under mer än 8 timmar. Normen EN 149:2001 fastställer inte exakt hur många timmar en mask skyddar, men vi kan tala om för dig att vi är nöjda med våra maskers filtrering och andningsmotstånd efter 8 timmars användning.

  De masker som inte är märkta med D, maskerna med kolfilter, bör inte användas i mer än 8 timmar. Maskerna som är märkta med ett ”D” kan andvändas i minst 8 timmar.

 • Den blå färgen på ventilen och bandens hållare innebär att masken tillhör kategori FFP1 och har skyddsfaktor 4.

  Den röda färgen på ventilen och bandens hållare innebär att masken tillhör kategori FFP2 och har skyddsfaktor 12.

  Den gula färgen på ventilen och bandens hållare innebär att masken tillhör kategori FFP3 och har skyddsfaktor 50.

 • Segre P2 CV

Om din fråga inte finns med på listan kan du kontakta oss genom detta formulär.